Αντικείμενο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Κόνιτσα: όργανο επικοινωνίας και προβολής της επαρχίας της Κόνιτσας

Λεπτομέριες

#balk1715
Greek
TEXT
Κόνιτσα: όργανο επικοινωνίας και προβολής της επαρχίας της Κόνιτσας - τευχ. 185
Greek
Ανδρέου, Ηλίας, Τσιάγκης, Ίκαρος, Τουφίδης, Σωτήρης Π., 1936-
[χ.ό.]
Κόνιτσα
2015
  • Κόνιτσα (Ήπειρος, Ελλάδα) - Ιστορία
  • Κόνιτσα (Ήπειρος, Ελλάδα) - Κοινωνική ζωή και έθιμα
Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivatives (BY-NC-ND)
*This licence is the most restrictive of the six Creative Commons licences, only allowing others to download the licensed works and share them with others as long as they credit the rights holder, but they can't change them in any way or use them commercially.

Image

Pdf Preview

Full Pdf file

View the full Pdf File